Kategorie

Polityka prywatności

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem sparky.pl.

Zależy nam na Państwa prywatności i dbamy o to aby podczas korzystania z usług oferowanych w Serwisie, mieli Państwo świadomość jak przetwarzamy dane i wiedzieli, że sa bezpieczne.Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych.

Serwis jest prowadzony przez spółkę SPARKY Polska Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-301, ul Głowackiego 9, KRS: 0000118920zwaną dalej: „Administratorem”, która ustalacele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: info@sparky.pl lub pod numerem telefonu: 68 324 03 80.

Jeśli zamierzacie Państwo założyć konto oraz korzystać z naszych usług - zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że założenie Konta, złożenie zamówienia bez jego zakładania lub rejestracja urządzenia w celu przedłużenia gwarancji jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Bez ich otrzymania nie będziemy mieli możliwości założenia konta, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, a Państwo nie będą mogli skorzystać z naszych usług.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w związku z zawarciem umowy – realizacją Państwa zamówień i odpowiedzią na składane przez Państwa zapytania.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje: imię, nazwisko, firmę przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail i numer telefonu, numer NIP.

Przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i następuje w celu wykonania umów, których jesteście Państwo stroną lub w związku z zamiarem zawarcia tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na tej podstawie, iż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. na cele marketingu bezpośredniego usług własnych oraz monitorowania sposobu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – to na tej podstawie przetwarzamy Państwa adres email wysyłając newsletter, jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych, co odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat realizacji Państwa zamówienia.

W związku z utrzymywaniem Państwa Konta dane są przetwarzane i przechowywane przez cały czas, gdy Państwa konto jest aktywne. Istnieje oczywiście możliwość usunięcia konta.

Macie Państwo prawo do tego, aby zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, przenoszenia, aktualizacji w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem, oraz poprzez edycję danych Konta, po zalogowaniu się na nie.

Możecie Państwo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym celu należy wysłać mail na adres: info@sparky.pl .

Możecie Państwo żądać od Administratora, aby przekazał zebrane dane innemu administratorowi, wskazanemu przez Siebie.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto, w celu realizacji zamówień, które zostały u nas złożone będziemy udostępniać (powierzać) Państwa dane firmom dokonującym dostawy.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych przez Państwa danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, a w szczególności stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL .

Jeśli zdecydują się Państwo już nie korzystać z naszych usług, Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.